Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
Marii Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Telefon:  89 624 87 31

Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

Osoba odpowiedzialna: st. asystent inż. Anna Kanak
tel. kontaktowy 89 624 87 43, pokój nr 1.

 
Podstawowe kierunki działalności:
- Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia , popularyzowanie zasad profilaktyki, metod zapobiegania chorobom.
- Ocenianie działalności oświatowo - zdrowotnej prowadzonej przez placówki nauczania i wychowania, służby zdrowia, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności.

Interwencje programowe, nieprogramowe oraz działania akcyjne realizowane przez PZ i OZ PSSE w Szczytnie na terenie powiatu szczycieńskiego:
- Program "Trzymaj Formę".
- Akcja "Moje dziecko idzie do szkoły".
- Program "Profilaktyki zakażeń HIV".
- Program "Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu".
- Profilaktyka Chorób Odkleszczowych.
- Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia.
- Akcja "Zdrowe Wakacje".
- Zapobieganie zatruciom grzybami.
- Profilaktyka wścieklizny.
- Profilaktyka grypy sezonowej oraz grypy A/H1N1.
- Program "Czyste powietrze wokół nas".
- Projekt "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych".
- Profilaktyka nadmiernej ekspozycji na szkodliwe działanie promieniowania UV.
- Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.
- Profilaktyka zarażeń pasożytniczych (wszawica, świerzb).
- Akcja "Światowy Dzień Bez Tytoniu".
- Akcja "Rzuć palenie razem z nami".