Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
Marii Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Telefon:  89 624 87 31

Sekcja Epidemiologii

Osoby odpowiedzialne:
- starszy asystent mgr inż. Agnieszka Dębska
tel. kontaktowy 89 624 87 48
- młodszy asystent mgr Magdalena Kwiatkowska
tel. kontaktowy 89 624 87 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania Sekcji Epidemiologii:
- prowadzenie rejestrów chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;
- zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, poprzez stały monitoring sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu szczycieńskiego;
- sprawowanie nadzoru nad dochodzeniami epidemiologicznymi i koordynowanie działań przeciwepidemicznych;
- współpraca z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w zakresie oceny sytuacji epizootycznej i epidemiologicznej dotyczącej zapobiegania chorobom odzwierzęcym;
- prowadzenie nadzoru epidemiologicznego w sytuacjach wystąpienia zagrożeń szczególnie niebezpieczną chorobą zakaźną i bioterroryzmem;
- sprawowanie nadzoru nad warunkami sanitarno-higienicznymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - kontrola podmiotów leczniczych, indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich, pielęgniarskich (w tym specjalistycznych), laboratoriów i innych podmiotów świadczących usługi medyczne;
- opracowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz sporządzanie sprawozdań, meldunków, raportów z ich realizacji;

Zadania Sekcji Szczepień Ochronnych:
       Sekcja Szczepień Ochronnych realizuje zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń poprzez nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne.  W ramach sprawowanego nadzoru prowadzona jest:
- kontrola dokumentacji dotyczącej szczepień prowadzonej przez placówki ochrony zdrowia;
- nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami  oraz nadzór  nad przestrzeganiem łańcucha chłodniczego;
- ocena stanu sanitarnego punktów szczepień;
- sporządzanie sprawozdań rocznych ze stanu uodpornienia,  kwartalnych ze zużycia szczepionek i kart uodpornienia, miesięcznych ze zużycia szczepionek dla dzieci z grup ryzyka oraz ze  stanu posiadanych szczepionek;
- opracowywanie analiz wykonawstwa obowiązkowych szczepień ochronnych;
- prowadzenie szkoleń i narad z nadzorowanymi podmiotami w zakresie szczepień ochronnych;
- dystrybucja preparatów szczepionkowych przeznaczonych do realizacji Programu Szczepień Ochronnych na potrzeby punktów szczepiących;
- sporządzanie rocznych zapotrzebowań na preparaty szczepionkowe do realizacji Programu Szczepień Ochronnych celem utrzymania optymalnego stanu uodpornienia;
- prowadzenie nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi poprzez monitorowanie, prowadzenie rejestru i analizę zgłaszanych przez lekarzy niepożądanych odczynów poszczepiennych (tzw. NOP-ów);
- działalność informacyjno-konsultacyjna w zakresie uregulowań prawnych i zasad realizacji szczepień ochronnych;
- prowadzenie postępowań administracyjnych w egzekucji wobec rodziców uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych;Dokumenty do pobrania: 

1. Wykaz chorób zakaźnych i zakażeń podlegających zgłoszeniu do PPIS 

2. Wykaz formularzy dotyczących zgłoszeń zachorowań, zakażeń, dodatnich wyników i odczynów poszczepiennych:

3. Formularz dotyczący meldunków zachorowań na grypę MZ-55

4. Kwartalne sprawozdania dot. obowiązkowych szczepień ochronnych

5. Zapotrzebowanie imienne na preparaty szczepionkowe