Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
Marii Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Telefon:  89 624 87 31

Kontakt

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Szczytnie
ul. Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno

Godziny urzędowania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczytnie:

725 – 1500

Telefon: 89 624 87 31
Fax: 89 624 87 37

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
  Grażyna Sosnowska - specjalista higieny
Telefon: 604 517 754

 Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
tel. 89 624 87 41 (kierownik mgr inż. Adam Banach)
tel. 89 624 87 40,  89 624 87 42 (pracownicy sekcji)

Sekcja Higieny Pracy:
Kontrola zakładów pracy
tel. 89 624 87 39 (st.asystent Mirosław Ochenkowski)
Choroby zawodowe
tel. 89 624 87 45 (specjalista higieny mgr inż. Barbara Długokęcka)

Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży:
tel. 89 624 87 33 (st. asystent Ewa Kowalska)

Sekcja Epidemiologii:
tel. 89 624 87 48 (st. asystent mgr inż. Agnieszka Dębska)
tel. 89 624 87 35 (mł. asystent mgr Magdalena Kwiatkowska)

Sekcja Higieny Komunalnej:
tel. 89 624 87 38 (kierownik inż. Iwona Wróblewska)
tel. 89 624 87 44 (pracownicy sekcji)

Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej:
tel. 89 624 87 43 (st. asystent inż. Anna Kanak)

Stanowisko Pracy d/s Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
tel. 89 624 87 34 (asystent mgr inż. Łukasz Dąbkowski)

 

 

Adres skrzynki: /PSSE_Szczytno/SkrytkaESP

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż wysyłając do nas zapytanie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów: udzielenie odpowiedzi na przesłaną korespondencję. Zapoznałem się z Polityka prywatności PSSE w Szczytnie