Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
Marii Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Telefon:  89 624 87 31

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, utworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Ustawa z dnia 12 lutego 2010r. o zmianie Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

BIP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczytnie składa się z:

1. Menu górnego zawierającego odnośniki do podstron:

2. Loga Biuletynu Informacji Publicznej zawierącego odnośnik do Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl/).

3. Statystyki odsłon strony, użytkowników i zamieszczonych artykułów.

4. Wyszukiwarki ułatwiającej odnalezienie informacji na stronie.