Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
Marii Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Telefon:  89 624 87 31

Aktualności

Akcja Zdrowe Wakacje 2019 w powiecie szczycieńskim

       Podczas Akcji „Zdrowe Wakacje” 2019 w powiecie szczycieńskim zostało przeprowadzonych 14 zajęć edukacyjnych nt. profilaktyki chorób odkleszczowych, zatrucia grzybami, ukąszenia przez żmije, profilaktyki wścieklizny, profilaktyki nadmiernej ekspozycji na szkodliwe działanie promieniowania UV, zagrożeń związanych z burzami oraz dopalaczy. Zajęcia były przeprowadzane wspólnie z pracownikami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie i pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Zajęcia odbyły się na 11 obozach, 1 kolonii i 1 półkolonii.     

       Podczas DNI I NOCY SZCZYTNA został zorganizowany punkt promocji zdrowia przy współpracy z Miejskim Domem Kultury w Szczytnie ; udzielano porad z zakresu wyżej wymienionych zagadnień, mierzono tlenek węgla w płucach smokerlyzerem i rozdawano materiały edukacyjne. Materiały edukacyjne zostały również przekazane do Muzeum Mazurskiego, Biblioteki Miejskiej, Miejskiego Domu Kultury, Klubu Muzycznego, Zakładu Fotograficznego , restauracji, kawiarni, pierogarni, naleśnikarni i pubu znajdujących się w Szczytnie.