Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
Marii Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Telefon:  89 624 87 31

sprawozdanie z 2018r

W roku 2018 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie nie wpłynęła żadna petycja.