Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
Marii Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Telefon:  89 624 87 31

Petycje

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach:

Przedmiotem petycji może być  żądanie, w szczególności:
● zmiany przepisów prawa,
● podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,  życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie. W przypadku braku właściwości PPIS, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:
● oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
● wskazanie adresata petycji,
● wskazanie przedmiotu petycji,
● petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot .

Termin rozpatrzenia petycji:
● bez zbędnej zwłoki
● jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej założenia.
   Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć  do pisma jej pisemną
  zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia         
   tego rodzaju wymogu.


Petycje można składać:
● listownie na adres: Powiatowa Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  ul. M.C. Skłodowskiej 8, 12 – 100 Szczytno 
● doręczyć osobiście – w sekretariacie   Powiatowej stacji Sanitarno – Epidemiologicznej ul. M.C. Skłodowskiej 8,  12 – 100 Szczytno  w godzinach od 7:25 – 15:00
● za pośrednictwem e PUAP  - umieszczona na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSSE Szczytno /PSSE_Szczytno/SkrytkaESP
● za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Sposób załatwiania petycji nie może być przedmiotem skargi.