Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
Marii Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Telefon:  89 624 87 31 do 48

Informuje się, że na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego www.pis.gov.pl zamieszczona została lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych z terenu całego kraju.